ClayOne is a design and music studio that since 1997 has been working with graphic and webrelated design.

 

We have been creating logotypes, books, annual reports, folders, invitations, business cards, films, photos, illustra-tions, websites, banners, well the list is long...

 

ClayOne är en design och musikstudio som sedan 1997 arbetat med grafisk formvigning och webanpassad design.

 

Uppdragen har varit logotyper,böcker, skivomslag, årsredovisningar, foldrar,  inbjudningar, visitkort, filmer, foton, illustrationer, hemsidor, banners mm. Ja, listan blir lång...

 

 

"LIFE AS WE KNOW IT" photo: ©ClayOnestudios

CLAYONE STUDIOS  |  design  |  music  |  phone: +46 72 200 23 60  |  e-mail: info@clayone.se